Komplettera Digitalt

Vi kunde inte låsa upp din prenumeration:

 

  • Var god och kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda
  • Ditt kundnummer eller postnummer är felaktigt.
  • Har du nyligen tecknat en prenumeration kan det ta upp till två veckor innan du är registrerad i systemet.
  • Har du fyllt i ditt kundnummer och postnummer tidigare så är prenumerationen låst till det kontot.

 

Denna mailadress använder du för att logga in med ditt MagazineConnect-konto och läsa dina tidningar.

Välj ett lösenord för ditt MagazineConnect-konto.

Du är inloggad som . Logga ut

Ditt kundnummer hittar du på din senaste faktura. Har du inte sparat någon faktura kan du kontakta kundservice@opusmagasin.se för hjälp.

Fyll i det postnummer som prenumerationen är beställd till.